Podporujeme

Rozhodli jsme se pravidelně podporovat projekty, které mají dle našeho mínění určitý potenciál pro revitalizaci planety Země a expanzi lidského vědomí. Jejich podporou sledujeme za cíl rozšíření povědomí o možnosti podpory nejen našeho okolí, ale také celé planety Země. Následující projekty odráží naše souznění s jejich myšlenkou, a proto koupí našich produktů zároveň podporujete i je.

Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem lidem, spolkům a organizacím, kteří myslí na budoucnost našeho území a nejen jeho, za jejich úžasnou práci. Děkujeme.

Indonéský deštný prales - Prales dětem

Spolek "Prales dětem" vznikl pomocí česko-indonéské spolupráce, jejichž náplní je záchrana indonéského deštného pralesa. Tento deštný prales není jenom velkou "továrnou" na kyslík, avšak také útočištěm obrovského množství živočichů, kteří kvůli devastaci tohoto pralesa přicházejí o své přirozené teritorium. Podporou tohoto projektu přispíváme nejen na rozšíření přírodní rezervace, ale také na protipytláckou hlídku či na vzdělávací projekt, který vede děti, žáky a mladé studenty k pochopení významu ochrany přírody. Chcete-li také pomoci v této dobročinné činnosti, můžete tak učinit a následně sledovat transparentní účet zde.

Prales dětem

Amazónský deštný prales - Ekvádor

Nedílnou součástí matky přírody není jenom indonéský prales, avšak také prales amazonský. Tyto "plíce světa" pomáhají všemu živému na planetě Zemi k prožití života plnými doušky.

Posláním kolektivu fyzických osob Bosque Medicinal je uvádět v život povědomí o důležitosti zachování biodiverzity amazonského deštného pralesa. Chceme informovat o významu tropických deštných lesů pro život na zemi, jejich význam jako zdroj přírodních léčiv, pitné vody, výrobu kyslíku a vázání oxidu uhličitého. Ukázat proč je důležité přírodu chránit a jak se k ní chovat šetrně. Chránit zbylé fragmenty lesa, sázet nové stromy na obnovu odlesněných ploch, učit děti i dospělé o významu lesa a jeho nezbytnosti.

logo_bosque-1-1024x249.png

European Congress of Ethnic Religions

Dobří lidé, jimž není lhostejná budoucnost svého národa a planety Země, vytvořili spolek, který sdružuje představitele pohanských kultur napříč Evropou. Pohanství reprezentuje starodávné tradice, předky a vědění, jež bylo v Evropě dostupné před příchodem křesťanství. Jejich hlavními zástupci byli a jsou Bójové, Slované, Kelti či např. Germáni. Tyto národy disponovali vědomostmi jež dnes již upadly do zapomnění. Podporou starodávných předků na našem území, je možné obnovit starobylé tradice či kultury a tím navrátit vztah k planetě Zemi, jež bude ve jménu pokory a lásky. Starodávné kultury pěstovali vztah k přírodě formou rituálů či společným setkáním u menhirů. Transparentní účet pro podporu aktivit při významných obdobích kolem slunovratu, rovnodennosti či dalších ceremonií je dostupný zde.

European Congress of Ethnic Religions